Giới thiệu database vĩ mô

Vietdata là đơn vị tư nhân đầu tiên và duy nhất xây dựng cơ sở dữ liệu (database) về vĩ mô & các ngành kinh tế của Việt Nam đầy đủ, khoa học. Cơ sở dữ liệu của Vietdata đảm bảo 4 yếu tố:

Dịch vụ

SẢN PHẨM DÀNH CHO CÁ NHÂN

DỮ LIỆU VĨ MÔ 63 TỈNH THÀNH

** Cập nhật theo NGTK mới nhất

** Cập nhật theo số điều chỉnh mới nhất có thể, nếu có sự không nhất quán về số liệu tại NGTK các năm khác nhau.

** Cung cấp từng File dữ liệu theo format định sẵn

** Danh mục chỉ tiêu, và Format file mẫu, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

BẢN TIN KINH TẾ THÁNG

BÁO CÁO VĨ MÔ của Vietdata được phát hành lần đầu từ tháng 07-2018. Đến nay Bản tin đã dần trở thành người bạn đồng hành cùng nhiều TCTD, doanh nghiệp, các anh/chị doanh nhân và nhà đầu tư.

** Cập nhật nhanh nhất

** Số liệu và góc nhìn khách quan nhất

** Trình bày trực quan, cô đọng, súc tích nhất

TÀI KHOẢN TRUY CẬP HỆ THỐNG DỮ LIỆU

Tài khoản được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu tại Hệ thống.

Nội dung hệ thống dữ liệu được xây dựng giống hoàn toàn cấu trúc & nội dung tại website này. Dữ liệu bao gồm các chuyên mục thành phần: 


Dữ liệu được xây dựng từ các nguồn: Tổng cục thống kê, Cục thống kê tỉnh, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban chứng khoán, Bộ công thương, Bộ NN&PTNT, Cục quản lý  đầu tư nước ngoài, Cục đăng ký kinh doanh, Cục hàng hải Việt Nam, và các Hiệp hội...


Vui lòng xem thêm video giới thiệu giao diện và các cấu trúc dữ liệu.

SẢN PHẨM DÀNH CHO TỔ CHỨC

TÀI KHOẢN TRUY CẬP HỆ THỐNG DỮ LIỆU

Tài khoản được quyền truy cập toàn bộ dữ liệu tại Hệ thống.


Quy mô database: Hơn 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, hơn 850,000 doanh nghiệp có báo cáo tài chính từ 2015 - 2022.


Tính hữu ích của database: 


Vui lòng xem thêm video giới thiệu giao diện và các cấu trúc dữ liệu.