Câu hỏi thường gặp

1.  Những ai truy cập được https://data.vietdata.vn/ ? 

(i) CHỈ những user được Vietdata cấp quyền thông qua email đã đăng ký mới được truy cập hệ thống data.vietdata.vn

Nếu bạn đã được cấp quyền user, khi truy cập data.vietdata.vn, bạn sẽ thấy giao diện như hình bên.

(ii) Trường hợp trên desktop / hoặc mobile của bạn có liên kết/ sử dụng nhiều email, thì khi truy cập data.vietdata.vn, hệ thống sẽ hiện bảng thông báo yêu cầu chọn email mà bạn đã đăng ký với Vietdata như hình bên.

(ii) Trường hợp trên desktop / hoặc mobile của bạn có liên kết/ sử dụng nhiều email, thì khi truy cập data.vietdata.vn, hệ thống sẽ hiện bảng thông báo yêu cầu chọn email mà bạn đã đăng ký với Vietdata như hình bên.

2.  Bạn được quyền DOWNLOAD, COPY CÁC BẢNG DỮ LIỆU tại https://data.vietdata.vn/ không ?  

Để xem các bảng dữ liệu có số cột, dòng lớn (ví dụ: chuỗi thời gian dài, hay nhiều cột chỉ tiêu...), bạn làm theo hướng dẫn sau: 

(i) Sử dụng SCROLL BAR LÊN XUỐNG trong trường hợp bảng dữ liệu có số dòng lớn (dài)

Scroll bar lên xuống

(ii) Sử dụng QUÉT KHỐI KÉO CHUỘT QUA LẠI trong trường hợp bảng dữ liệu có số cột lớn (nhiều).

Quét khối kéo chuột qua lại

(iii)   Bạn CÓ THỂ COPY DỮ LIỆU VỀ EXCEL, bằng cách quét khối vùng dữ liệu bạn cần copy. Thao tác như hình bên.

Coppy dữ liệu về excel

(iv)   Tuy nhiên, bạn KHÔNG ĐƯỢC CẤP QUYỀN truy cập vào các bảng nguồn data khi click vào dấu khoanh tròn trong hình bên.

(v)  Đối với các bảng dữ liệu bao gồm nhiều sheet, bạn có thể ĐẶT con trỏ chuột tại MŨI TÊN SANG PHẢI HOẶC SANG TRÁI để di chuyển các sheet. Thao tác như hình bên.

Di chuyển chuột các sheet

3. Hệ thống cho phép truy cập bằng DESKTOP và MOBILE

    Tuy nhiên, điểm lưu ý:

Ví dụ: Đối với các mobile hệ điều hành Android, bạn làm theo hướng dẫn của hình bên.

4. Khi cần hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc truy cập hệ thống data.vietdata.vn, hoặc báo lỗi, bạn cần làm gì ?